934,07 

771,96  bez DPH

Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách. Na plochých střechách se pás používá jako podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností.Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných i příčných spojů 100 mm (min. 80 mm).

Složení:

Horní vrstva tvořena jemnozrnným minerálním posypem frakce 0,2-0,5mm. Pro zajištění ideálního spoje je opatřena natavovacím
pásem v šíři 80mm opatřeným lehce tavitelnou folií.
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou tvořena modifikovaným asfaltem s minerálními plnivy.
Nosná vložka ze skelné tkaniny.
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou tvořena modifikovaným asfaltem s minerálními plnivy.
Dolní povrch pásu tvořen lehce tavitelnou folií.

Není skladem

Další informace

Hmotnost 41.25 kg
Rozměry 1000 × 100 × 0.4 cm